กิจกรรม

 • นิเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2559 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เน้น ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559        ***ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ และการจัดระบบงานที่เป ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2559 20:25 โดย paitoon_4th@esdc.go.th
 • อบรม Cloud Computing 27-29 มิถุนายน 2559 อบรมการการพัฒนาทักษะแลCloud Computing และสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี 2559 หลักสูตร 3.1 การพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ ร ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2559 18:30 โดย paitoon_4th@esdc.go.th
 • ร่วมอบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีสหกรณ์นักเรียน" 22 พ.ค.2559 ร่วมประชุมอบรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีสหกรณ์นักเรียน แก่คณะครูจากโรงเรียนในเขตอำเภอพรานกระต่าย ไทรงาม ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2559 20:02 โดย paitoon_4th@esdc.go.th
 • นิเทศเปิดเทอมปีการศึกษา 2559 16 พฤษภาคม 2559 นิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ บ้านศรีไกรลาศ บ้านชัยภูม ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2559 19:59 โดย paitoon_4th@esdc.go.th
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ดาวน์โหลด

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า Downloads
ปฏิทินกิจกรรม