กิจกรรมการนิเทศ

นิเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2559

โพสต์31 ก.ค. 2559 20:25โดยpaitoon_4th@esdc.go.th   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 20:25 ]

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เน้น ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 


       ***ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ และการจัดระบบงานที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้  เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ที่คุณครูสามารถทราบข้อมูลการพัฒนาความรู้ ความสามาถเป็นรายบุคคลได้ เช่น โรงเรียนผิณสหราษฎร์พัฒนา  เห็นผลงานคุณครูแล้วชื่นใจมากครับ และขอนำผลงานของคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บางส่วนมาเสนอ และขอขอบพระคุณคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุ่มนาบ่อคำทุกๆ คนครับ


อบรม Cloud Computing

โพสต์26 มิ.ย. 2559 18:29โดยpaitoon_4th@esdc.go.th   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2559 18:30 ]

27-29 มิถุนายน 2559 อบรมการการพัฒนาทักษะแลCloud Computing และสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี 2559 หลักสูตร 3.1 การพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมดิไอเดิ้ล เรสซิเด้น ปทุมธานี
ร่วมอบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีสหกรณ์นักเรียน"

โพสต์21 พ.ค. 2559 20:01โดยpaitoon_4th@esdc.go.th   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2559 20:02 ]

22 พ.ค.2559 ร่วมประชุมอบรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีสหกรณ์นักเรียน แก่คณะครูจากโรงเรียนในเขตอำเภอพรานกระต่าย ไทรงาม และลานกระบือ ณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
นิเทศเปิดเทอมปีการศึกษา 2559

โพสต์17 พ.ค. 2559 19:56โดยpaitoon_4th@esdc.go.th   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2559 19:59 ]

16 พฤษภาคม 2559 นิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ บ้านศรีไกรลาศ บ้านชัยภูมิ บ้านเขาวังเยี่ยม ผิณสหราษฎร์พัฒนา  บ้านปางขนุน และนารีราษฎร์สามัคคี1-4 of 4