นิเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2559

โพสต์31 ก.ค. 2559 20:25โดยpaitoon_4th@esdc.go.th   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 20:25 ]
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เน้น ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 


       ***ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ และการจัดระบบงานที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้  เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ที่คุณครูสามารถทราบข้อมูลการพัฒนาความรู้ ความสามาถเป็นรายบุคคลได้ เช่น โรงเรียนผิณสหราษฎร์พัฒนา  เห็นผลงานคุณครูแล้วชื่นใจมากครับ และขอนำผลงานของคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บางส่วนมาเสนอ และขอขอบพระคุณคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุ่มนาบ่อคำทุกๆ คนครับ


Comments