ร่วมอบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีสหกรณ์นักเรียน"

โพสต์21 พ.ค. 2559 20:01โดยpaitoon_4th@esdc.go.th   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2559 20:02 ]
22 พ.ค.2559 ร่วมประชุมอบรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีสหกรณ์นักเรียน แก่คณะครูจากโรงเรียนในเขตอำเภอพรานกระต่าย ไทรงาม และลานกระบือ ณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
Comments