ติดต่อ สอบถามที่พัก

รายชื่อโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ ที่เป็นที่พักของนักเรียน ครูที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  จังหวัดกำแพงเพชร
สถานะของโรงเรียน ว่าง เต็ม  ดูรายละเอียดด้านล่าง